Archief Commissie

De archiefcommissie houdt zich bezig met het inventariseren en verzamelen van spullen uit de Gepidaehistorie. Het gaat dan bijvoorbeeld om T-shirts, GepiCoaches enzovoort. Verder is de commissie ook bezig met het digitaliseren van foto- en filmmateriaal, toekomstgerichte processen, om voor continuïteit te zorgen.

Wie nog attributen in zijn bezit heeft die aan Gepidae gerelateerd zijn (bijvoorbeeld T-shirts, pullen, enz.) en deze af wil staan aan de archiefcommissie om deze in het archief op te nemen kan e-mailen naar de archiefcommissie: archief@gepidae.nl. Op dit adres kun je ook algemene vragen kwijt.

Archief leden 2020-2021: Lot Benneker, Lieke van der Wielen, Raoul Thomas, Lauren Oude Nijhuis, Elske Nijhof