Kas Commissie

De kascommissie (“KasCo”) controleert tweemaal per jaar het financiële beleid van het bestuur. De KasCo geeft tijdens de ALV  uitleg over de controle van de financiën van afgelopen jaar.

Kascommissie 2020-2021: Janneke Horenga, Patrick Floor