Beach Open Tournament

! Let op: Het recreatieve toernooi dat in eerste instantie op 3 juli zou plaatsvinden vindt nu ook op
zaterdag 2 juli plaats.* Mocht je niet kunnen deelnemen zaterdag laat het ons dan even weten door te
mailen op beachcommissiegepidae@gmail.com. Onze excuses voor het ongemak.

Zaterdag 2 juli vind het officiële Gepidae Beach Open plaats! Na 3 jaar afwezigheid door het
welbekende virus zijn we nu driedubbel terug! Je kunt je aanmelden voor zowel een competitieve pool
volgens de Nevobo regels, dus competitie met 2v2, en voor een meer recreatieve pool, waarbij er 3×3
wordt gespeeld en het vooral gaat om het nuttigen van wat pintermannetjes en een beetje beachen.
Competitief (2×2)
Het competitieve deel van het toernooi vindt plaats volgens het Summer Beach Volleyball Circuit
format, hieronder de belangrijkste punten:
2 tegen 2
Puntentelling: Je speelt 1 gewonnen set tot de 21 punten (met twee punten verschil). De set wordt
gespeeld volgens het rally-point-systeem. Dit betekent dat na iedere rally een punt aan de winnaar
van de rally wordt toegekend.
Veldwissel: Na iedere 7 gespeelde punten wordt van speelhelft gewisseld.
Uitgebreidere spelregels zijn hier te vinden!
Er zullen 4 poules op hoog niveau zijn waarin je je kan inschrijven, ook deze zijn gebaseerd op het
Summer Beach Volleyball Circuit: 2×2 Champions en 2×2 Intermediate voor zowel Heren als Dames.
Mocht je twijfelen bij welk niveau je je moet inschrijven, neem dan vooral contact op met de
BeachCom!
Poules: Heren/Dames, Champions (hoog niveau) & Intermediate (gemiddeld niveau)
Recreatief (3×3)
Dit recreatieve deel van het toernooi zal in het teken staan van alles wat beachen bij gepidae
betekent; lekker een balletje meppen om vervolgens de nodige pilsjes naar binnen te werken. Deze
pool speelt 3×3, zodat niemand té hard hoeft te werken. Waar in de competitieve pool volle bak
gestreden gaat worden om de trofee, is de recreatieve pool meer bedoeld als een borrel met de
nodige potjes beach volleybal.
Voor elke winnaar in zijn poule wacht een mooie prijs, en eeuwige faam!
Praktische info:
Het toernooi zal plaatsvinden op de beachvelden van Tilburg University Sports Center. Deze zijn te
vinden tegenover de hockeyvelden bij Sportweg 13a, 5037 AC Tilburg.
Voor elke deelnemer is er een lunchpakket aanwezig, daarnaast is er ook een waterpunt bij de velden
aanwezig waar je je fles kan bijvullen. Neem zelf een fles mee! Ook voor de biertjes en andere
versnaperingen zal worden gezorgd.
Inschrijven kan tot 24 juni, dus wees er snel bij!
Starttijd: 12:00
🤑Kosten: €30,- per team
(ongeacht of je met 2/3 of meer komt)
*Ivm het aantal aanmeldingen

Inschrijvingen zijn gesloten.

*aanmelden kan nog tot zondagavond (26ste). Wil je een lunchpakket tijdens het toernooi, meld je dan uiterlijk zaterdag voor 12 uur aan! Zonder lunchpakket wordt de prijs per team goedkoper.


! Note: The recreational tournament that initially would take place on July 3 will now also take place on Saturday July 2.
If you cannot participate on Saturday please let us know by sending an
mail at beachcommissiegepidae@gmail.com. Our apologies for the inconvenience.

Saturday, July 2 is the official Gepidae Beach Open! After 3 years of absence due to the
After 3 years of absence due to the virus, we are back again! You can sign up for both a competitive pool
according to the Nevobo rules, so competition with 2v2, and for a more recreational pool, where 3×3
in which we play 3×3 and the main purpose is to eat some pinterman and play a little beach.
Competitive (2×2)
The competitive part of the tournament takes place according to the Summer Beach Volleyball Circuit
format, below the main points:
2 against 2
Scoring: You play 1 won set to the 21 points (with two points difference). The set is
played according to the rally point system. This means that after each rally a point is awarded to the winner
of the rally is awarded.
Change of court: After every 7 points played, the court is changed.
More detailed rules can be found here!
There will be 4 high level poules in which you can register, these are also based on the
Summer Beach Volleyball Circuit: 2×2 Champions and 2×2 Intermediate for both Men and Women.
If you are not sure at which level you should sign up, please contact the
BeachCom!
Poules: Men’s/Ladies, Champions (high level) & Intermediate (intermediate level)
Recreational (3×3)
This recreational part of the tournament will be all about what playing beach at gepidae means; having a good time and hitting the ball.
This recreational part of the tournament will be all about everything that beach playing at gepidae means: hitting a ball and then chugging a few beers. This
pool plays 3×3, so nobody has to work too hard. Whereas in the competitive pool there will be
battle for the trophy, the recreational pool is more intended as a drink with the necessary
necessary games of beach volleyball.
Every winner in his or her poule will receive a nice prize and eternal fame!
Practical info:
The tournament will take place on the beach fields of Tilburg University Sports Center. These can be found
These can be found opposite the field hockey fields at Sportweg 13a, 5037 AC Tilburg.
For each participant there is a packed lunch available, there is also a water point at the fields where you can refill your bottle.
There is also a water point at the fields where you can refill your bottle. Bring your own bottle! Also for the beers and other
Refreshments will also be provided.
Registration is possible until June 24th, so be quick!
Start time: 12:00
🤑Costs: €30,- per team
(regardless if you come with 2/3 or more)
*Due to the number of registrations

Registration is closed.

*you can sign up until Sunday evening (26th). if you want to have the lunch package during the tournament, you have to sign up before Saturday 12 o’clock! Without the lunch package the price per team will be less.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven
Translate