Over ons

HHR + Statuten

Het Huishoudelijk Reglement en Statuten van T.S.V.V Gepidae zijn hier te vinden.

Clublied

Gepidae heeft haar eigen clublied, simpelweg het Gepidae-lied genoemd. Het lied is ontstaan in 1977, dankzij een groep vrouwelijke Gepidae-leden tijdens een toernooi in Parijs. Het werd al snel daarna verwerkt in het cabaret van het tweede lustrum en eens in de zoveel tijd wordt er een nieuw couplet aan het geheel toegevoegd. De laatste keer gebeurde dit op de Gepi-Day op 3 mei 2003, die gehouden werd in het kader van het 7e lustrum. Het lied kan (moet) gezongen worden op de melodie van “Ooh, Champs-Elysée”.

De tekst van ons clublied kun je hier vinden.

Geschiedenis

Ver voor de Middeleeuwen, in het tijdperk van de nomaden, werd Europa bewoond door vele stammen, die allen in staat van oorlog waren met elkaar. Een van deze stammen werden de Gepiden of Gepidae genoemd. Een Germaanse stam oorspronkelijk afkomstig uit het zuiden van Zweden. De Gepiden waren een relatief kleine stam en stonden dan ook in de schaduw van de grotere Germaanse stammen. We kunnen dan ook niets meer dan een schets geven van de geschiedenis van de Gepiden. Het is ze niet gelukt blijvende landgrenzen of een permanente vestiging te bewerkstelligen.

Voor het eerst verschijnen de Gepiden in het jaar 260 toen zij samen met de Gothen de streek Dacia binnenvielen. Zij wisten echter niet een gedeelte van de streek in eigen bezit te houden toen de Romeinen een tiental jaren later het gebied verlieten. Het gebied waar zij zich wel wisten te vestigen lag aan de noordwester grens van Dacia, ten oosten van de rivier de Tisza. Daar bleven zij totdat zij vroeg in de vijfde eeuw werden onderworpen aan de Ostrogothen.

In de hierop volgende jaren trokken de krijgers van Gepidae vaak ten strijde met de Hunnen. Gepidae koning Arderic genoot het volste vertrouwen van de Hunnen koning Attila. Maar na de dood van Attila leidde Arderic, samen met de Samartianen, Suebi en de Rugii stammen, een revolutie tegen de zonen van Attila. Hierdoor werden de Hunnen vernietigd bij de rivier Nedao in het jaar 454. Dit succes leidde tot een thuisbasis in het oosten van de Karpaten, een bondgenootschap met Rome en een forse beloning in goud.

De oude vijand de Ostrogothen waren nog altijd in staat van oorlog met de Gepiden. De kracht en de grootte van de Ostroghotische legers onder leiding van koning Theodoric waren teveel voor de Gepidae legers. In 504 dreef koning Theodoric de Gepidae legers dan ook uit het Donau gebied. Het duurde tot het jaar 537 tot het de Gepiden was toegestaan om zich te vestigen in de buurt van Sirmium, toen de oorlog tussen de Gothen en het Byzantijnse rijk uitbrak. Maar deze vestiging in de Donau vallei was van strategisch belang. De Byzantijnen wensten dit gebied veilig te stellen. Hiervoor benaderden zij de Lombarden en niet de Gepiden. In 546 kreeg koning Audion van de Lombarden opdracht de oude provincies van Pannonia te bezetten en deze in dienst van de Byzantijnen te stellen. In de volgende vijf jaren leidde dit tot het verdrijven van de Gepiden. In de slag bij Asfeld in 552, werd het leger van Gepidae versplinterd en nooit meer zouden zij een invloedrijke rol meer spelen in de wereldgeschiedenis. In het jaar 567 stoten de nomadische stam de Avaren op de vestigingen van de Gepiden. De Avaren vernietigden wat er nog over was van de roemruchte legers van Gepidae. Tegelijkertijd bedreigden de Avaren de Lombarden zodanig zodat zij gedwongen waren zich terug te trekken richting Italië. Een klein gedeelte van de Gepiden wist de dans te ontspringen. In 600 maakt een Byzantijns generaal nog melding van een aantal kleine nederzettingen bewoond door Gepiden en in 626 hebben de Gepiden nog deelgenomen aan de aanval van de Avaren op Constantinopel. De Gepidae legers waren echter zo klein dat haar kracht te verwaarlozen was. Na 567 is er niets meer van de Gepiden vernomen.

Hier kwam in het jaar 1968 verandering in toen een aantal studenten aan de Tilburgse Universiteit de Tilburgse Studenten Volleybal Vereniging Gepidae oprichtten. Gepidae komt weer in de annalen van de geschiedenis voor. Zij het op een bescheiden manier. In de eerste jaren speelden de Gepiden geen rol van betekenis binnen de volleybal wereld in Nederland. De laatste jaren echter laten de Gepiden weer van zich horen. Inmiddels zijn wij de grootste indoorsportvereniging aangesloten bij de Sportraad FOSST van het Sportcentrum van de Universiteit van Tilburg. De leden van Gepidae zijn binnen vele commissies te vinden.

Momenteel is Gepidae een financieel gezonde vereniging, die maar blijft groeien. Dit in tegenstelling tot andere volleybalverenigingen in de regio Tilburg. Momenteel kent Gepidae ruim 200 leden. Ook andere verenigingen in de regio profiteren van de kwaliteiten van Gepidae. Vele speelsters en spelers spelen inmiddels bij een andere vereniging omdat zij geen spelend lid meer kunnen zijn na het beëindigen van de studie. Dit weerhoudt hun echter niet om lid te blijven van Gepidae. Vele oud-leden blijven lid van de vereniging en melden zich aan als Arderik-leden. Niet alleen de Arderik-leden nemen in aantal toe, ook het nu spelende ledenaantal blijft groeien. Gepidae neemt met dames en herenteams deel aan de competitie. Daarnaast kent Gepidae nog vele leden die niet deelnemen aan de competitie maar alleen gebruik maken van de trainingsmogelijkheden.

De naam Gepidae schrijft weer geschiedenis. Dit maal niet door het vechten van oorlogen, maar door strijd te leveren op de volleybalvelden op Nederlandse bodem. Gepidae heeft eindelijk haar thuishaven gevonden; tussen de Tilburgse studenten.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven
Translate